• 11 kamione transporti automjetesh
  11 kamione transporti automjetesh
 • 6800 makina të transportuara në vit
  6800 makina të transportuara në vit
 • Udhëtojmë 1.1 milion km në vit
  Udhëtojmë 1.1 milion km në vit
 • 99.9% e kërkesave janë plotësuar brënda në kohë
  Në kohë, në çdo kohë
 • Cmimi i dergeses tuaj
 • 5 vjet eksperiencë
  5 vjet eksperiencë